HomeBadania laboratoryjneBadanie CRP

Badanie CRP

Badanie CRP Warszawa

W naszym centrum wykonujemy badanie CRP – często wykorzystywane w diagnostyce medycznej. Służy do stwierdzenia, czy w organizmie pacjenta rozwija się stan zapalny, a także do monitorowania istniejących już stanów zapalnych. Jest wykorzystywane także do zbadania uszkodzenia tkanek, które występują przy wielu infekcjach o podłożu bakteryjnym.

Badanie CRP jest także często stosowane w reumatologii, zwłaszcza w przypadku konieczności zdiagnozowania chorób reumatycznych i monitorowania ich przebiegu. Służy również do oceny stanu zdrowia pacjenta, u którego zachodzi podejrzenie choroby nowotworowej, a także tych pacjentów, którzy przebyli zawał serca bądź stan pourazowy.

Co to jest CRP?

CRP (C-Reactive Protein, białko C-reaktywne) zostało odkryte w 1930 roku przez naukowców z Uniwersytetu Rockefellera. To białko tzw. ostrej fazy – jego podwyższony poziom obserwujemy we krwi w trakcie rozwijającego się stanu zapalnego u pacjenta. Sprawdzenie poziomu CRP jest rekomendowane również w sytuacji konieczności określenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, choć akurat w tym celu należy zastosować testy o nieco wyższej czułości, czyli badanie hs CRP.

Białko C-reaktywne jest wytwarzane pod wpływem cytokin zapalnych, które znajdują się w wątrobie, w naczyniach tętniczych i komórkach tłuszczowych. Przyjęło się, że w praktyce klinicznej pomiar stężenia CRP to wrażliwy marker stanu zapalnego w organizmie pacjenta. Dzieje się tak, gdyż poziom białka C-reaktywnego tylko w niewielkim stopniu jest modyfikowany czy to przez leki przeciwzapalne, czy to przez hormony. W związku z tym uważa się, że badanie CRP jest bardzo miarodajne – zwłaszcza w przypadku diagnozowania reakcji zapalnej.

Jakie powinno być stężenie CRP we krwi?

W naszym centrum można sprawdzić swój poziom CRP we krwi. Warto przypomnieć, jaki jest zakres prawidłowy stężenia białka C-reaktywnego. U dorosłych będzie to <5 mg/l w surowicy, natomiast u osób palących tytoń, z nadciśnieniem tętniczym czy z otyłością wartość może być podniesiona do <10 mg/l. Na poziom CRP ma wpływ wiek, płeć pacjenta, a także prowadzony tryb życia, aktywność fizyczna, cukrzyca czy stosowana hormonalna terapia zastępcza.

Kiedy mamy do czynienia z podwyższonym CRP we krwi? W pierwszej kolejności przy zakażeniach, zapaleniach, zarażeniu pasożytami, nowotworach złośliwych i chorobach układowych tkanki łącznej. Jeżeli poziom CRP się obniża, oznacza to, że przyjęta strategia leczenia jest skuteczna i przynosi oczekiwane rezultaty, dzięki czemu występujący stan zapalny ulega zmniejszeniu.

Zbyt wysoki poziom białka C-reaktywnego to ważny sygnał dla pacjenta, by natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wynik badania CRP to duże ułatwienie dla specjalistów, którzy muszą monitorować stan pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, wymagające badań endoskopowych. Pomiar CRP jest zdecydowanie szybszy i prostszy niż pozostałe – często skomplikowane – procedury.

W naszej klinice możesz także zrobić szybki test na paciorkowca. Zapoznaj się także z badaniami laboratoryjnymi!

Badanie CRP Warszawa okładka